English
Į pradžią Svetainės žemelapis
Spausdinti
Dainų dienos programa

2009 m. Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventė AMŽIŲ SUTARTINĖ

Dainų dienos TŪKSTANČIO AUŠRŲ  DAINOS LIETUVAI

P R O G R A M A

 

1. TAUTIŠKA GIESMĖ

Vincas KUDIRKA (muzika ir žodžiai) 2007 m. Lietuvos dainų šventė „Būties ratu“, rinkinyje DAINŲ DIENA, III knyga, psl. 5.

 

Atlieka A ir B grupių mišrūs chorai

2. GRATULATIONES LITHUANIANE

kantata

Algirdas MARTINAITIS, Vladas BRAZIŪNAS

3. DĖL TOS DAINOS

Laimis VILKONČIUS, Justinas MARCINKEVIČIUS

Leonido ABARIO aranžuotė (1998 m. pasaulio lietuvių dainų šventė,

rinkinyje DAINOS DAINŲ ŠVENTEI II, psl. 55

4. AUŠROS ŽVAIGŽDĖ

Algirdas MARTINAITIS, Antanas STRAZDAS 

rinkiniuose : 1994 m. pasaulio  lietuvių dainų šventė,  rinkinyje GIEDOK, KAD ESI  I, psl .11, 2007 m. Lietuvos  dainų šventė „Būties ratu“, DAINŲ DIENA III knyga, psl. 9

 

5. PJOVĖ LANKOJ ŠIENĄ

 

Nijolė SINKEVIČIŪTĖ, liaudies žodžiai 

rinkinyje 2007 m. Lietuvos dainų šventė „Būties ratu“  DAINŲ DIENA I knyga, psl.46

Įvedami vyrų ir C grupės mišrūs chorai

Atlieka vyrų chorai (ir mišrių chorų T.B.)

6. MANO GIMTINĖ

Benjaminas GORBULSKIS, Violeta PALČINSKAITĖ, Tado ŠUMSKO aranžuotės rinkiniuose: 1998 m.pasaulio lietuvių dainų šventė, DAINOS DAINŲ ŠVENTEI II, lygių balsų chorui,  psl. 16, 1998 m. pasaulio lietuvių dainų šventė, DAINOS DAINŲ ŠVENTEI I,  vyrų chorui, psl. 33,  taip pat 1999 m. GAUDEAMUS XIII , rinkinyje DAINOS STUDENTŲ CHORAMS, psl. 45. 

7. VAIKŠČIOJAU

Juozas ŽILEVIČIAUS, harmonizuota liaudies daina (vyrų chorui  cappella), rinkiniuose: 1972 OI ŪŽKIT GAUSKIT, psl. 81, 1975 m. respublikinė dainų šventė  DAINUOJA LIETUVA  I, psl. 51

8. AMŽIAIS BUS LAISVA LIETUVA

Juozas TALLAT KELPŠA, MAIRONIS,

Kazimieras Viktoras BANAITIS, Faustas KIRŠA,

Viktoras KUPREVIČIUS, P. BABICKAS

(KUR LYGŪS LAUKAI, VĖLIAVOS IŠKELTOS PLAKAS, PAJŪRIAIS)

                           Atlieka mišrūs chorai (A-B-C grupės)

9. TRIS DIENAS

Juozas TALLAT KELPŠA, harmonizuota liaudies daina

rinkiniuose: 1963 m. lietuvių chorinės literatūros chrestomatija I dalis, psl. 142, 2002 m.  IV Šiaurės ir Baltijos šalių dainų šventė Klaipėdoje, psl. 6

10. GIEDU DAINELĘ

Andrius KULIKAUSKAS, Antanas BARANAUSKAS, Vytauto MIŠKINIO aranžuotės rinkinyje: 2007 m. Lietuvos dainų šventė „Būties ratu“  DAINŲ DIENA III knyga, psl. 20

 

11. ŪDRIO DAINA iš op.„Pilėnai“

Vytautas KLOVA, Jonas MACKONIS, Algimanto LOPO aranžuotės, rinkinyje: 1998 m. pasaulio lietuvių dainų šventė, DAINOS DAINŲ ŠVENTEI II, psl. 29

 

 

 

 

12. KRANTAS

Algirdas KAUŠPĖDAS, Vaclovo AUGUSTINO aranžuotės rinkinyje: 2007m. Lietuvos dainų šventė „Būties ratu“ DAINŲ DIENA II

knyga, psl. 70

13. VILNIAUS MOZAIKA

Tomas LEIBURAS, Vytautas KERNAGIS, Paulius ŠIRVYS, Dalia TEIŠERSKYTĖ, Leonido ABARIO aranžuotės

rinkinyje: 2003 m. pasaulio lietuvių dainų šventė  II, mišriam chorui, psl. 38, moterų chorui, psl.  53

Visi chorai išvedami

Groja pučiamųjų orkestrai

 Įvedami jaunių ir merginų chorai 

Dainuoja A ir B grupių jaunių ir merginų chorai

 

14. IŠDAINUOTI ŠIRDIMI

Leonidas ABARIS, Vladas BRAZIŪNAS

 

15. PASAKA APIE DEBESĖLĮ

Vytautas MIŠKINIS, Janina DEGUTYTĖ 

16. SENOS MAŠINOS

Laimis VILKONČIUS, Sigitas GEDA

rinkinyje: 1994 m. pasaulio lietuvių dainų šventė, GIEDOK, KAD ESI II, psl. 23

Įvedami moterų chorai

Atlieka jaunių, moterų ir merginų chorai 

17. VIEŠPATIES LELIJA

Gintarė JAUTAKAITĖ, Leonido ABARIO klavyras, Salvinijos JAUTAKAITĖS aranžuotė chorams

rinkiniuose: 1993 m. Lietuvos jaunimo dainų šventė, merginų chorui, psl. 21, 1994 m. pasaulio lietuvių dainų šventė, GIEDOK, KAD ESI  II, psl. 40

 

 

 

18. SAULĖLYDIS TĖVIŠKĖJE

Benjaminas GORBULSKIS, Nijolė TALLAT KELPŠAITĖ, Artūro ANUSAUSKO aranžuotės,

2003 m. pasaulio lietuvių dainų šventė III rinkinyje, DAINUOKIME  DRAUGE moterų chorui, psl. 12 

 

 

 

19. LIETUVA

Galina SAVINIENĖ, Justinas MARCINKEVIČIUS , Gedimino PURLIO aranžuotė rinkiniuose: 1990 m. XIII Lietuvos tautinė dainų šventė, DAINUOJAM LIETUVĄ, psl. 91, 1994 m. pasaulio  lietuvių dainų šventė, GIEDOK, KAD ESI  II, psl.  62

                  Įvedami išeivijos ir D grupės mišrūs chorai 

                                        FINALAS

                               Atlieka suaugusiųjų chorai   

20. KUR BĖGA ŠEŠUPĖ

Česlovas SASNAUSKAS, MAIRONIS

rinkiniuose: 1994 m. pasaulio lietuvių dainų šventė,

GIEDOK, KAD ESI I, psl 105, 2007 m. Lietuvos dainų šventė "Būties ratu" DAINŲ DIENA III knyga, psl. 18

21. VIENA ŠEIMA - VIENA TAUTA

Rita ČYVAITĖ-KLIORIENĖ,Nijolė KERSNAUSKAITĖ

rinkinyje: 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventė, DAINOS DAINŲ ŠVENTEI II, psl. 29

22. ANT VILNIAUS KALVŲ 

Vygandas TELKSNYS, Jonas STRIELKŪNAS

23. LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ  

Stasys ŠIMKUS, Jurgis ZAUERVEINAS

rinkinyje: 1994 m. pasaulio lietuvių dainų šventė, GIEDOK, KAD ESI  I, psl. 101

 

Atlieka jungtinis choras

24. TĖVYNE DAINŲ IR ARTOJŲ 

Gintautas TAUTKUS, Justinas MARCINKEVIČIUS, Vytauto MIŠKINIO aranžuotė, Leonido ABARIO klavyras

rinkinyje: 2007 m. Lietuvos dainų šventė „Būties ratu“ DAINŲ DIENA III knyga, psl. 28

25. KUR GIRIA ŽALIUOJA 

Juozas GUDAVIČIUS,  Ksaveras SAKALAUSKAS-VANAGĖLIS rinkinyje: 2007 m. Lietuvos dainų šventė  „Būties ratu” DAINŲ DIENA III knyga, psl. 33

 

26. LIETUVA BRANGI

Juozas NAUJALIS, MAIRONIS

rinkinyje: 2007 m. Lietuvos dainų šventė "Būtie ratu" DAINŲ DIENA III knyga, psl. 35

 

27. DIEVE, LAIMINK LIETUVĄ 

Gintautas ABARIUS, Gintaras ZDEBSKIS, Leonido ABARIO aranžuotės rinkinyje: 2007 m. Lietuvos dainų šventė „Būties ratu” DAINŲ DIENA II knyga, psl. 5

                                          CODA

 

 

 

 

 

28.PASVEIKINKIT VIENI KITUS 

Marijus MIKUTAVIČIUS

rinkinyje: 2007 m. Lietuvos dainų šventė  „Būties ratu” DAINŲ DIENA II knyga, psl. 55

 

 

 

 

 

© Lietuvos liaudies kultūros centras.
Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas.
Naudojama Smart Web.