English
Į pradžią Svetainės žemelapis
Spausdinti
Meninių programų kūrėjai ir koordinatoriai

Folkloro dienos „Žemynėle, žiedkelėle“ kūrybinė grupė

Vida ŠATKAUSKIENĖ  kūrybinės grupės vadovė, LLKC direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros skyriaus vedėja

Jūratė ŠEMETAITĖ    kūrybinės grupės vadovės pavaduotoja, LLKC Folkloro poskyrio vadovė

Arūnas LUNYS direktorius, LLKC Folkloro poskyrio vyriausiasis specialistas

Loreta SUNGAILIENĖ  folkloro programų rengėja,  LLKC Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė

Audronė VAKARINIENĖ  folkloro programų rengėja, LLKC Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė

Eglė PLIOPLIENĖ apeiginių programų rengėja, VšĮ „Ugnis ir kaukė“ direktorė

Roma KRAUJALIENĖ  liaudies meno programų rengėja, Vilniaus krašto tautodailininkų meno kūrėjų bendrijos pirmininkė

Laisvė AŠMONAITIENĖ  liaudies meno programų rengėja, LLKC Tautodailės poskyrio vyresnioji specialistė

Nijolė MARCINKEVIČIENĖ tradicinio maisto programų rengėja, LLKC Papročių ir apeigų poskyrio vadovė

Rita BALKUTĖ  žolininkių programos rengėja, LLKC Liaudies kūrybos archyvo vyriausioji archyvarė

Irena ZACHAROVA tautinių mažumų ir istorinių žemių programų rengėja, Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro direktorė

Rytas BELEVIČIUS  dailininkas

Inga KRIŠČIŪNIENĖ  programų koordinatorė, LLKC Regionų kultūros informacijos poskyrio vadovė


Ansamblių vakaro programos rengėjai

Leokadija DABUŽINSKAITĖ   scenarijaus autorė, režisierė, vyriausioji baletmeisterė, Rusų dramos teatro baletmeisterė

Giedrius SVILAINIS  muzikos vadovas, koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ vadovas

Algimantas KRIŪNAS  vyriausiasis chormeisteris, koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ vyriausiasis chormeisteris

Birutė MAŽRIMIENĖ  režisierės ir vyriausiosios baletmeisterės asistentė, VU dainų ir šokių ansamblio šokių grupės vadovė,
Trakų meno mokyklos šokių kolektyvo „Žvaigždūnė“ vadovė

Jolanta Kisielytė-SADAUSKIENĖ,  vyriausiojo chormeisterio asistentė, Vilniaus pedagoginio universiteto dainų ir šokių ansamblio "Šviesa" meno vadovė

Genovaitė JUKNEVIČIENĖ,
  baletmeisterė, konsultantė, LLKC Leidybos poskyrio vyriausioji specialistė

Robertas ŽUKAS, direktorius, koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio "Lietuva" meno vadovo pavaduotojas

Kęstutis BALTRŪNAS, meninis direktorius, koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio "Lietuva" darbuotojas

Marius PUSKUNIGIS, scenografas

Ričardas BALTUONIS, garso režisierius

Arvydas GENYS, šviesos dailininkas

Ričardas BAKANAUSKAS, baletmeisteris, Panevėžio vaikų dainų ir šokių ansamblio "Pynimėlis" vadovas

Margarita TOMKEVIČIŪTĖ, baletmeisterė, Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblio "Nemunas" meno vadovė

Romualdas LAUGALIS, baletmeisteris, Šiaulių Didždvario mokyklos vaikų ir jaunimo šokių ansamblio "Šėltinis" vadovas

Roberta MACELIENĖ, baletmeisterė, Utenos kultūros centro vaikų ir jaunimo dainų ir šokių ansamblio "Vieversa" meno vadovė

Fiodoras TATARŪNAS, baletmeisteris, koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio "Lietuva" baletmeisteris-repetitorius       

Edgaras SUPRUNAS, baletmeisteris, koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio "Lietuva" šokėjas, Vilniaus m. Kirtimų kultūros centro šokių kolektyvo "Vilniaus pynimėlis" vadovas

Vaclovas PAUKŠTĖ, baletmeisteris, Vilniaus pedagoginio universiteto docentas, dainų ir šokių ansamblio "Šviesa" choreografas

Violeta SODEIKIENĖ, baletmeisterė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro dainų ir šokių ansamblio "Ugnelė" choreografė


Kūrybinė grupė Kanklių popietės „Skambėkite, kanklės“ repertuarui sudaryti

Lina NAIKELIENĖ    meno vadovė, LMTA Liaudies istrumentų ir akordeono katedros vesdėja, profesorė

Jolanta BABALIAUSKIENĖ   koordinatorė, LMTA Liaudies istrumentų ir akordeono katedros lektorė


Kūrybinė grupė Moksleivių  dainų dienos "Skambantys vaikystės sodai" repertuarui sudaryti

Vytautas MIŠKINIS  Grupės vadovas, Vilniaus mokytojų namų berniukų ir jaunuolių choro ĄŽUOLIUKAS  ir vyrų choro meno vadovas, Lietuvos chorų sąjungos prezidentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros profesorius.

Donatas ZAKARAS Grupės vadovo pavaduotojas, Lietuvos liaudies kultūros  centro muzikos poskyrio vyr. specialistas.

Remigijus ADOMAITIS Šiaulių miesto “Dagilėlio” dainavimo mokyklos berniukų choro DAGILĖLIS vadovas.

Eglė ČIGRIEJŪTĖ-STROLIENĖ Vilniaus "Ąžuoliuko" muzikos mokyklos berniukų jaunučių choro vadovė. 

Beata KIJAUSKIENĖ Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos jaunių choro „Perpetuum mobile“ vadovė.

Juozas KUBILIUS Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių  choro „Gintarėlis“ meno vadovas.

Virginija KATINIENĖ  Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos vaikų choro  vadovė.

Regina MALECKAITĖ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vaikų choro  vadovė.

Ksaveras PLANČIŪNAS   Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos “Varpelis” choro  VARPELIS  meno vadovas.

Algirdas ŠUMSKIS  Klaipėdos chorinės bendrijos „Aukuras“ tarybos     pirmininkas     

Jolita VAITKEVIČIENĖ Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos "Liepaitės" merginų choro vadovė.                                  

Kūrybinė grupė Dainų dienos repertuarui sudaryti

Vytautas MIŠKINIS  Grupės vadovas, Vilniaus mokytojų namų berniukų ir jaunuolių choro ĄŽUOLIUKAS  ir vyrų choro meno vadovas, Lietuvos chorų sąjungos prezidentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros profesorius.

Aurelija ANDREJAUSKAITĖ Grupės vadovo pavaduotoja, Lietuvos liaudies kultūros centro muzikos poskyrio vadovė.

Kastytis BARISAS  Vilniaus pedagoginio universiteto akademinio choro  „Ave vita“ vadovas.

Vladas BRAZIŪNAS Scenarijaus autorius.

Rasa GELGOTIENĖ Vilniaus universiteto choro „Pro musija“, merginų choro „Virgo“, akademinio mišraus choro vadovė.

Povilas GYLYS  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos  Choro dirigavimo katedros profesorius, mišraus choro „Vilnius“ meno vadovas.

Romas MAKAREVIČIUS Vidaus reikalų ministerijos vyrų choro „Sakalas“ vadovas.

Regina MALECKAITĖ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vaikų choro vadovė.

Ksaveras PLANČIŪNAS Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos “Varpelis” choro  VARPELIS  meno vadovas.

Albinas PETRAUSKAS Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros profesorius, Kauno miesto mišraus choro „Leliumai“ vadovas.

Alfonsas VILDŽIŪNAS Klaipėdos miesto savivaldybės mišraus choro „Aukuras“ meno vadovas.

Šokių dienos kūrybinė grupė repertuarui sudaryti

Laimutė KISIELIENĖ    grupės vadovė, Vilniaus pedagoginio universiteto Kultūros ir  meno edukologijos instituto docentė 

Snieguolė EINIKYTĖ Šokių dienos koordinatorė, grupės vadovės pavaduotoja, LLKC Choreografijos poskyrio vadovė

Gražina KASPARAVIČIŪTĖ direktorė, LLKC Choreografijos poskyrio vyr. specialistė

Birutė MARCINKEVIČIŪTĖ scenarijaus autorė, režisierė

Egidijus ALIŠAUSKAS muzikos vadovas, Lietuvos kariuomenės Garbės  sargybos Orkestro vadovas ir vyriausias dirigentas

Nijolė SINKEVIČIŪTĖ  muzikos vadovė, kompozitorė

Pučiamųjų orkestrų pasirodymų kūrybinė grupė repertuarui sudaryti

Remigijus VILYS grupės vadovas, Panevėžio r. savivaldybės administracijos vyr. specialistas kultūrai, pučiamųjų orkestro „Panevėžio garsas“ dirigentas

Rolandas LUKOŠIUS grupės vadovo pavaduotojas, Lietuvos liaudies kultūros centro Muzikos poskyrio vyr. specialistas

Algirdas BUDRYS profesorius, VPIO „Trimitas“ meno vadovas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pučiamųjų katedros vedėjas

Antanas ZIEGORAITIS Vilkaviškio r. Kybartų pučiamųjų orkestro „Kybartai“ meno vadovas ir dirigentas

Vygantas REKAŠIUS  Palangos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas, Palangos orkestro meno vadovas ir dirigentas

Egidijus STANCIKAS  Kauno valstybinio teatro direktorius

Egidijus ALIŠAUSKAS  Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos orkestro vyr. dirigentas

Ugnė ZANEVIČIŪTĖ- AUDEJEVA pučiamųjų orkestrų choreografinių grupių vyriausioji choreografė, pučiamųjų orkestro "Panevėžio garsas" vyriausioji choreografė

 

 

Judrė RAILIENĖ pučiamųjų orkestrų choreografinių grupių choreografė

Lilija BERNATAVIČIENĖ pučiamųjų orkestrų choreografinių  grupių choreografė

Aušra JUKILAITIENĖ pučiamųjų orkestrų choreografinių  grupių choreografė

© Lietuvos liaudies kultūros centras.
Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas.
Naudojama Smart Web.