English
Į pradžią Svetainės žemelapis
Spausdinti
2009 Moksleivių dainų diena

2009 m. Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventė AMŽIŲ SUTARTINĖ

Moksleivių dienos P R O G R A M A

 

SKAMBANTYS VAIKYSTĖS SODAI

 

Vingio parkas, 2009 m. liepos 3 d. penktadienis 

 

 

Dainuoja pajėgiųjų jaunių I-os (A) ir II-os (B) kategorijos chorai, merginų chorai, groja jungtinis jaunimo styginių orkestras

 

1. TAUTIŠKA GIESMĖ

muzika ir žodžiai Vinco KUDIRKOS (pritariant jungtiniam jaunimo syginių orkestrui)

 

2. GRAŽIAUSIAS SODAS

muzika Vytauto MIŠKINIO, žodžiai Aldonos PUIŠYTĖS (pritariant jungtiniam jaunimo syginių orkestrui)

 

3. ŽVAIGŽDUTĖ

muzika Balio DVARIONO, žodžiai Leono STEPANAUSKO (pritariant jungtiniam jaunimo syginių orkestrui)

 

4. Jungtinio styginių orkestro PJESĖ

muzika Balio DVARIONO

 

5. SKRABALŲ ŠOKIS Jungtiniam styginių orkestrui ir skrabalams

muzika Vytauto MIŠKINIO

 

«išeina jungtinis styginių orkestras

 

6. KREGŽDUTĖS

muzika Giedriaus KUPREVIČIAUS, žodžiai Sauliaus ŠALTENIO ir Leonido JACINEVIČIAUS

 

7. ČIŪTA ČIŪTOJI

Banga BALAKAUSKIENĖ, žodžiai lietuvių liaudies

 

»ateina berniukų jaunučių chorai

 

Dainuoja pajėgieji jauniai I-os (A) ir II-os (B) kategorijos, merginų ir berniukų jaunučių chorai

 

8. GIMTINĖS KELIU

muzika Vytauto MIŠKINIO, žodžiai Janinos DEGUTYTĖS (kartu su merginų chorais)

 

»ateina visi jaunučių chorai

 

Dainuoja visi jaunučių chorai (jauniai nedainuoja)

 

9. MANO VYTIS IR TRISPALVĖ

muzika Vaclovo AUGUSTINO, žodžiai Vytės NEMUNĖLIO

 

10. MAMA

muzika Remigijaus ŠILEIKOS, žodžiai Dalios TEIŠERSKYTĖS

 

11. ATEINA OŽELIS

Nijolė Sinkevičiūtė, žodžiai lietuvių liaudies

 

12. DUONELĖS ŽODŽIAI

muzika Fausto LATĖNO, žodžiai Ramutės SKUČAITĖS

 

13. VABALIUKŲ DAINELĖ PER LIETŲ

muzika Bangos BALAKAUSKIENĖS, žodžiai Sigito POŠKAUS

 

Dainuoja pajėgieji jauniai I-os (A) ir II-os (B) kategorijos, merginų ir visi jaunučių chorai

 

14. PASAKA APIE DEBESĖLĮ

muzika Vytauto MIŠKINIO, žodžiai Janinos DEGUTYTĖS

 

«išeina visi jaunučių (jaunučiai daugiau nebedalyvauja) ir merginų chorai

»ateina III (C) ir IV (D) grupės jaunių chorai

 

Dainuoja visi (I (A), II (B), III (C), IV (D) kategorijos) jaunių chorai (jaunučiai nebedalyvauja)

 

15. SAULĖS SPINDULĖLIS

muzika ir žodžiai Danguolės BEINARYTĖS

 

16. PUOTA GIRELĖJ ŽALIOJOJ

Jonas ŠVEDAS, žodžiai lietuvių liaudies

 

17. BŪTASIS DAŽNINIS RUDUO

muzika Donato ZAKARO, žodžiai Juozo ERLICKO

 

18. SENOS MAŠINOS

muzika Laimio VILKONČIAUS, žodžiai Sigito GEDOS

 

«išeina visi jaunių chorai

»ateina jaunimo mišrūs chorai

»ateina jungtinis jaunimo akordeonų orkestras

 

19. DŽIAUGSMINGA DIENA

muzika Vyganto TELKSNIO

 

20. Akordeonų orkestro pjesė MUMS LINKSMA

muzika Jeroslavo Cechanovičiaus

 

Dainuoja visi jaunimo mišrūs chorai, groja jungtinis akordeonų orkestras

 

21. LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ PYNĖ

Banga BALAKAUSKIENĖ, žodžiai lietuvių liaudies, aranžuotė akordeonų orkestrui  Ilmos PLUNGAITĖS (pritariant jungtiniam jaunimo akordeonų orkestrui)

 

«išeina jungtinis jaunimo akordeonų orkestras

»ateina jungtinis jaunimo pučiamųjų orkestras (su maršu)

 

22. Pučiamųjų orkestro pjesė (kūrinys tikslinamas)

23. Pučiamųjų orkestro pjesė (kūrinys tikslinamas)

 

»ateina jaunių ir merginų chorai

 

24. Pučiamųjų orkestro maršas dalyvių suėjimui (kūrinys tikslinamas)

 

Dainuoja visi (I (A), II (B), III (C), IV (D) kategorijos) jaunių, jaunimo mišrūs ir merginų chorai, groja jungtinis pučiamųjų orkestras

 

25. IŠĖJO TĖVELIS (dainuoja visi jaunių, merginų ir mišrūs chorai)

pučiamųjų orkestrui ir chorui pritaikė Kazys DAUGĖLA, žodžiai liaudies

 

ßišeina jungtinis jaunimo pučiamųjų orkestras (su maršu)

 

26. IŠDAINUOTI ŠIRDIMI

muzika Leonido ABARIO, žodžiai Vlado BRAZIŪNO

 

27. VIEŠPATIES LELIJA

muzika ir žodžiai Gintarės JAUTAKAITĖS, aranžuotė Leonido ABARIO, mišriam chorui pritaikė Salvinija JAUTAKAITĖ

 

28. TA TA TO

Nijolė SINKEVIČIŪTĖ, žodžiai lietuvių liaudies

 

29. BALTAS PAUKŠTIS

muzika ir žodžiai Vytauto KERNAGIO, klavyras Andriaus KULIKAUSKO, aranžuotė chorui Vytauto MIŠKINIO

 

30. VILNIAUS MOZAIKA

muzika Tomo LEIBURO, žodžiai Vytauto KERNAGIO, Pauliaus ŠIRVIO ir Dalios TEIŠERSKYTĖS, aranžuotė Leonido ABARIO

 

31. MANO KRAŠTAS

muzika Gyčio PAŠKEVIČIAUS, žodžiai Erikos Drungytės, aranžuotė Remigijaus ADOMAIČIO

 

«»sveikinimų ceremonija

 

32. LIETUVA BRANGI

muzika Juozo NAUJALIO, žodžiai MAIRONIO

© Lietuvos liaudies kultūros centras.
Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas.
Naudojama Smart Web.