English
Į pradžią Svetainės žemelapis
Spausdinti
Šokių dienos programa

Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventės “AMŽIŲ SUTARTINĖ”

Šokių dienos  “LAIKO BRYDĖM“

PROGRAMA 

PROLOGAS

PASAULIO SUTVĖRIMAS

Baletmeisterės: Birutė Banevičiūtė, Agnė Rickevičienė

I DALIS. LIETUVOS SUKŪRIMAS

DEK, UGNIE /Laimutės Kisielienės choreografija, Vidmanto Bartulio muzika

TRIJULA /Juozo Lingio choreografija, Vytauto Klovos muzika

GEGULA /Vytauto Buterlevičiaus choreografija, Broniaus Kutavičiaus muzika

DŽIGŪNAS /Juozo Lingio choreografija, Jono Švedo muzika

MANO PROTĖVIŲ ŽEMĖ /Laimutės Kisielienės choreografija, Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai

Vyriausioji baletmeisterė: Zita Rimkuvienė
Baletmeisterės: Rita Kurpeikytė, Janina Reinienė

RYTO MALDA

Baletmeisterės: Birutė Banevičiūtė, Agnė Rickevičienė

                 II DALIS. MOTULĖS NAMUOS                                          

SESĖ SODĄ SODINO / Laimutės Kisielienės choreografija, Anatolijaus Lapinsko muzika, liaudies žodžiai.

KREGŽDELĖS / Elenos Morkūnienės choreografija, Leono Povilaičio muzika

TAUKAČIKAS /Vladimiro Ūsovo choreografija, Jūratės Baltramiejūnaitės muzika

POLKA /Vladimiro Ūsovo choreografija, Jūratės Baltramiejūnaitės muzika  

STEBUKLINGI OBUOLIAI /Živilės Adomaitienės choreografija, Aloyzo Žilio muzika, Aušrinės Zulumskytės žodžiai

MOTINĖLĖ OBELĖLĖ /Ričardo Tamučio choreografija, Leono Povilaičio muzika, Vytauto Barausko žodžiai

IŠĖJO TĖVELIS Į MIŠKĄ / Danutės Radvilavičienės choreografija, Povilo Budgino muzika, liaudies žodžiai

VAKARUŠKOS /Juozo Gudavičiaus choreografija, Broniaus Mūro muzika 

Vyriausiosios baletmeisterės: Živilė Adomaitienė, Vanda Verkulienė
Baletmeisterė: Adelė Gružienė

MALDA ŽEMĖI

Baletmeisterės: Birutė Banevičiūtė, Agnė Rickevičienė

III DALIS.  BŪTIES RATU

SAULELE, KELK  /Laimutės Kisielienės choreografija, Zitos Bružaitės muzika, liaudies žodžiai

ŽEMYNĖLĖ  /Laimutės Kisielienės choreografija, Vytauto Juozapaičio muzika

KUBILINIS  /Laimutės Kisielienės choreografija, Jūratės Baltramiejūnaitės muzika

SŪPUOKLĖLĖS  /Laimutės Kisielienės choreografija, Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, liaudies žodžiai

ŽVIRBLIAI  /Laimutės Kisielienės choreografija, Algirdo Šumskio muzika, Leonardo  Gutausko žodžiai

EISIM, SESULĖS  /Birutės Navickaitės choreografija, Leono Povilaičio muzika

PUPŲ KULT  /Laimutės Kisielienės choreografija, Vytauto Juozapaičio muzika

MINTINIS /Vidmanto Mačiulskio choreografija, Jono Petrausko muzika

ŠIAUDAI BE GRŪDŲ /Vidmanto Mačiulskio choreografija, Giedriaus Svilainio muzika

PO MALŪNO SPARNAIS /Alfredo Kondratavičiaus choreografija, Algimanto Bražinsko muzika

Vyriausiosios baletmeisterės: Birutė  Brazdžiūtė, Ilona Baltikauskaitė
Baletmeisterės: Birutė Navickaitė, Birutė Viktoravičiūtė, Rimutė Marytė Zaleckaitė

EPILOGAS

VAKARO MALDA

Baletmeisterės: Birutė Banevičiūtė, Agnė Rickevičienė

FINALAS

IŠAUSIM MARGĄ ŠOKIŲ RAŠTĄ /Laimutės Kisielienės choreografija, Leono Povilaičio muzika

Vyriausiosios baletmeisterės:
Merginų šokių grupių - Kristina Nainienė
Jaunimo šokių grupių - Birutė Brazdžiūtė, Zita Rimkuvienė
Vyresniųjų šokių grupių - Ilona Baltikauskienė

K ū r y b i n ė   g r u p ė:
Scenarijaus autorė, režisierė Birutė Marcinkevičiūtė
Meno vadovė ir vyriausioji baletmeisterė Laimutė Kisielienė
Šokių dienos koordinatorė, meno vadovės pavaduotoja Snieguolė Einikytė
Šokių dienos  direktorė Gražina Kasparavičiūtė 
Muzikos vadovai: Nijolė Sinkevičiūtė, Egidijus Ališauskas
Dailininkai Giedrė Riškutė, Algis Kariniauskas

© Lietuvos liaudies kultūros centras.
Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas.
Naudojama Smart Web.